Affärsutveckling


Öka din konkurrensförmåga med Creating Competitive Business Solutions (CCBS), ett avancerat säljutvecklingsprogram som analyserar kundens affärssituation och skapar nya affärslösningar med fördjupad kundrelation som följd.

Programmet ger nya möjligheter att växa inom nuvarande kundsegment och det förser säljarna med ett antal koncept och verktyg som behövs för att utveckla långsiktiga affärsrelationer.

Säljarna är en resurspotential som kan bidra med nya affärsmöjligheter! Programmet består av ett antal moduler
t ex:

 • Identifiera nyckelkunders affärs prioriteringar
 • Förstå köpbeteende hos organisationens kunder så att     säljstrategin kan anpassas
 • Förstå kundens framgångsfaktorer
 • Hur man kan differentiera sitt erbjudande
 • Förstå interna processer i kundföretaget för att se
      möjligheterna till att öka kundens effektivitet

 • Konkurrensen mellan företag är nu mer intensiv än tidigare,
  därför måste vi veta och förstå kundens situation för att kunna
  utveckla våra erbjudanden och ge ett högre värde för kunden.


  Målgrupp

  Företag som ständigt utsätts för pris press och/eller företag som
  är beroende av ett fåtal kunder.
  Företag som vill ge sina säljare ny syn på sitt arbete och få en
  mer aktiv roll i företaget.