Confio Utveckling AB månar om köptrygghet och flexibilitet anpassad till Kunden

Allmänna villkor


För konsultuppdrag definierars arbetet tillsammans med uppdragsgivaren. Därefter översänds en offert som beskriver uppdraget och övriga villkor.


För kurser gäller följande:

Kursavgiften avser kurs och kursmaterial, exklusive moms. Mat och logi kostnader ingår inte.

Logi

Vissa kurser är förlagda till internat och det är då önskvärt att du bor på konferensanläggningen. Kvällsarbete förekommer på de flesta kurser. Mat och logi betalas av deltagaren direkt till hotellet.

Reservation för ändringar

Om någon kurs skulle få för litet antal deltagare förbehåller vi oss rätten att skjuta upp kursstarten eller ställa in kursen. Vi reserverar oss för ändringar beträffande kursledare och lokal.

Avbokning

Om avbokning sker 15 – 28 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften, 0 – 14 dagar före kursstart debiteras 100 %. Om deltagare uteblir från en kurs
utan att av- eller ombokning meddelats debiteras hela kursavgiften.

Byte av person vid en och samma kurs. Ingen extra avgift.

Betalningsvillkor 30 dagar netto. Fakturering sker ca 2 veckor före kursstart.